Bibliotēkas abonementā ir skatāma jauna izstāde, kura piedāvā iepazīt pavasara izjūtas dzejas vārsmās.