Bibliotēkas abinementā ir skatāma jauna izstāde, kas veltīta e-prasmju nedēļai.