Bibliotēkā ir skatāma jauna novadpētniecības izstāde no cikla " Ievērojamākie Riebiņu iedzīvotāji vēstures skatlogā", kas sniedz ieskatu Romualda Kavinska dzīvē un darbos.