Grāmata ir paredzēta kā papildus mācību līdzeklis pamatskolās bioloģijas stundās, lai veicinātu ārpusklases nodarbību dabā organizēšanu un kopā ar skolotāju skolēni varētu sīkāk iepazīt ūdens vides daudzveidību.