Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā bezmaksas ir pieejama datu bāze Letonika.lv, kuras piedāvājumu klāstā ir virtuālā enciklopēdija, vārdnīcas, latviešu literatūras pilnteksti, attēli, video un audio materiāli, interneta katalogs, latviešu valodas uzziņas un sinonīmu vārdnīca.

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā bezmaksas ir pieejama datu bāze Letonika.lv, kuras  piedāvājumu klāstā ir virtuālā enciklopēdija, vārdnīcas, latviešu literatūras pilnteksti, attēli, video un audio  materiāli, interneta katalogs, latviešu valodas uzziņas un sinonīmu vārdnīca.  

 

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: