Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā ir pieejams NAIS/ Normatīvo aktu informācijas sistēma/ Datubāzes interneta vietnes adrese: http://nais.lv. Izmantošana bez maksas.

NAIS ir visaptveroša likumdošanas informācijas sistēma ar vairāk nekā 100 000 likumiem un citiem tiesību aktiem.

 

Tajā ir pieejams pilnīgs Latvijas Republikas un Rīgas pašvaldības tiesību aktu kopums un to konsolidētās redakcijas, kā arī Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti.

 

NAIS datubāzē uzkrātie dokumenti ir sasaistīti ar citiem tiesiskās informācijas avotiem. Tas dod iespēju NAIS lietotājiem piekļūt Saeimas likumprojektiem, valdībā akceptētajiem politikas plānošanas dokumentiem, tiesas spriedumiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kā arī krievu valodā tulkotiem Igaunijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

NAIS datubāze ir pieejama arī Riebiņu novada bibliotēkās: Galēnu, Kastīres, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku.