Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar fotogrāfu Gunāru Vilcānu.

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā notiks tikšanās ar fotoizstādes "Iedvesmas mirkļi" autoru Gunāru Vilcānu. 

Tikšanās paredzēta 10. martā pklst. 11:00