Jauno lasītāju konkursa galvenā tēma būs Raiņa un Aspazijas darbi, idejas un dzīvesstāsti, kas tiks iekļauti mūsdienu bērnu lasīšanas pieredzē. Konkurss notiks trīs vecuma grupās (1.–4. klašu, 5.–7. klašu un 8.–9. klašu) un trīs kārtās.

Konkursa 1. kārtas uzdevumi

1. - 4. klase

1. Izlasi Raiņa dzejoļus par lellīti Lolīti. Uzraksti par savas lelles piedzīvojumiem. ( Teksta apjoms: līdz 250 vārdu)

vai

Izvēlies kādu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un uzzīmē to bilžu grāmatiņā vai komiksā.

2. Izveido Aspazijas karogu un Raiņa karogu, pastāsti par tajos attēloto.

 

5. - 7. klase

1. Uzraksti pārdomas par, tavuprāt, interesantu tēlu Raiņa vai Aspazijas dzejā. ( Teksta apjoms: ne mazāk kā 450 vārdu) 

vai

Izvēlies kādu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un izveido no tā scenāriju animācijas filmai. Ja iespējams, īsteno to pats vai kopā ar draugiem skolā vai bibliotēkā.

2. Izveido Aspazijas karogu un Raiņa karogu, komentē tajos attēloto.

 

8. - 9. klase

1. Uzraksti pārdomas par, tavuprāt, aizraujošāko ideju Raiņa vai Aspazijas darbos. ( Teksta apjoms: ne mazāk kā 600 vārdu)

vai

Izvērtē kopīgo un atšķirīgo Raiņa lugā "Zelta zirgs" un animācijas filmā " Zelta zirgs".

2. Izveido Aspazijas karogu un Raiņa karogu, komentē tajos attēloto.

 

Nāc uz bibliotēku un piedalies konkursā!