Bibliotēka savus apmeklētājus un lasītājus iepriecinās ar jaunu izstādi, kas veltīta Jēkabam Janševskim, viņa 150-jā dzimšanas dienā. Izstādē var iepazīties ar ar J.Janševska daiļradi.