Bibliotēka iepazīstina lasītājus ar muitas darbību Latvijā.