Grāmata būs palīgs visiem, kas vēlas apgūt lietvedību, jo tas ir viņu ikdienas darbs, gan arī tiem, kuri jau veiksmīgi strādā dokumentu pārvaldībā, vai arī tiem, kas meklē atbildi uz kādu konkrētu lietvedības jautājumu. Grāmatā ir daudz piemēru, kas palīdzēs jums, lasītāj, nostiprināt zināšanas lietvedībā.