Grāmatvedības kārtošana ir obligāta prasība saimnieciskās darbības veicējiem. To nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Grāmatvedībai ir jānodrošina uzņēmuma vadība un īpašnieki ar informāciju par saimnieciskās darbības finanšu stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem. Grāmatvedības uzdevumos ietilpst likumos noteikto nodokļu aprēķināšana un savlaicīga samaksa, kā arī gada pārskatu un statistikas pārskatu sastādīšana, iesniegšana.
Lai iepriekš minēto paveiktu, ir jāsaprot saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaites objekti, jāzina grāmatvedības kārtošanas metodes un finanšu pārskatu saturs, forma un sagatavošana.