Bibliotēkā ir skatāma jauna izstāde, kas veltīta novadniekam -  garīdzniekam un publicistam Henrikam Bečam, sagaidot viņa 100 gadu jubileju. Izstādē var iepazīties ar savāktajiem novadpētniecības materiāliem, kā arī esošo informāciju nozaru literatūrā.