Bibliotēkā ir skatāma jauna izstāde, kas atspoguļo Barikāžu laiku fotoattēlos un vēstures grāmatās.