Bērnu literatūras nodaļa piedāvā ieskatu literatūrā, kas saistīta ar kazām.