Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā ir skatāma izstāde, kas veltīta Dž. Darela 90-jai jubilejas dienai. Izstādē var iepazīties ar autora daiļradi.