Bibliotēkā ir skatāma jauna izstāde par godu Paldies dienai, kas ir 11. janvārī. Šeit var iepazīties ar paldies vārdiem dzejā.