Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 9. decembrī plkst. 12:40 notiks tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 9. decembrī plkst. 12:40 notiks tikšanās ar profesiju pārstāvjiem.