Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā ir skatāma Ainas Maļcānes gleznu izstāde.