Bibliotēkā ir skatāma jauna novadpētniecības izstāde, kas veltīta kādreizējam kolhozam "Krasnij Oktjabrj", kas bija Riebiņos.