Riebiņu novada centrālā bibliotēka piedāvā jaunu izstādi, kurā var iepazīties ar bērnu veikumu gatavojoties Mārtiņdienai.