Riebiņu novada centrālā bibliotēka 5. novembrī uz radošo darbnīcu aicina 2. klases skolēnus.

Riebiņu novada centrālā bibliotēka 5. novembrī  aicina 2. klases skolēnus, kur notiks Mārtiņgaiļu pārvērtību radošā darbnīca.