Bibliotēkas Bērnu nodaļā ir skatāma izstāde, kas piedāvā interesntiem iepazīties ar dažādu klāstu rokdarbiem.