Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā pateicoties biedrības Ascendum dāvinājumam ir pieejama dzejoļu grāmata "Garā Pupa". Paldies biedrībai par dāvinājumu!

Krājumā, kura sastādītāja ir dzejniece Inese Zandere, tāpat kā agrāk, atrodami dzejas un atdzejas jaunumi bērniem, tostarp vairākas pasakas dzejā, ieskats tautasdziesmu bagātībā, atgādinājums par šāgada izcilo jubilāru – Viļa Plūdona un Jāņa Baltvilka – dzīvi un darbiem, kā arī atradumi jau aizsaulē aizgājušu latviešu dzejnieku arhīvos. Pirmo reizi "Garajā pupā" būs publicēta arī ludziņa dzejā, ko radījusi rakstniece Inga Ābele, un vesela nodaļa, kas veltīta pašu bērnu dzejas darbiem. Gadagrāmatas veidošanā piedalījušies vairāk nekā 30 latviešu dzejnieki.