Bibliotēkā ir skatāma jauna izstāde, kas veltīta M.Ļermontova 200 jubilejai. Šeit var iepazīties ar autora daiļdarbiem un personību.