Bibliotēkas apmeklētājiem ir skatāma jauna izstāde, kas piedāvā iespēju iepazīties ar adījuma rakstiem un modeļiem, lai garajos rudens vakaros darinātu rokdarbus.