Bibliotēkā ir skatāma novadpētniecības materiālu - fotogrāfiju izstāde, kas veltīta mūsu novadniecei Helēnai Ersai - Kozlovskai.