Pasaules fenoments turpinās, Evai un Gideonam sastopoties ar pagātnes dēmoniem un samierinoties ar saldkaislās apmātības sekām... Jau pirmajā reizē satiekot Gideonu Krosu, es viņā atpazinu kaut ko, kas man bija nepieciešams. Kaut ko, kam nespēju pretoties. Es pamanīju arī bīstamo un ievainoto dvēseli – tik līdzīgu manējai. Mani tā valdzināja. Man viņu vajadzēja tikpat nepārprotami, cik nepieciešami ir sirdspuksti. Neviens nezina, cik ļoti viņš riskēja manis dēļ, cik ļoti apdraudēta es biju un cik tumši bezcerīgas kļuva mūsu pagātnes ēnas. Kopējo noslēpumu savīti, mēs centāmies pārvarēt grūtības. Mēs radījām savus noteikumus un pilnībā ļāvāmies izsmalcinātas pakļaušanās spēkam...