Bibliotēkā ir skatāma jauna izstāde, kas veltīta Alberta Spoģa jubilejai.