Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā izstādi, kurā ir izmantoti K.Apškrūmas un U.Ausekļa dzejoļi par rudeni, kā arī Riebiņu vidusskolas 10. klases skolēnu radošie darbiņi par rudens sajūtām.