Riebiņu novada centrālā bibliotēka ir papildinājusi savu grāmatu krājumu, Dzejas dienu ietvaros saņemot dāvinājumu no dzejnieces Ivetas Skaptes.

Riebiņu novada centrālā bibliotēka ir papildinājusi savu grāmatu krājumu, Dzejas dienu ietvaros saņemot dāvinājumu no dzejnieces Ivetas Skaptes.

Dzejniece bibliotēkai uzdāvināja dzejoļu krājumus bērniem: "Kāpēc man tāds deguns?" un "Kā atnāk dzejolis".

Paldies I.Skapstei par dāvinājumu!