Dzejoļi iepriecinās pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus, taču neatstās vienaldzīgus arī lielākus
bērnus un pieaugušos, kuriem ik pa laikam labpatīk izstaigāt bērnības atmiņu taciņas.