Izstāde piedāvā interesntiem iepazīties ar dzeju, kurā atainotas ilgas un alkas.