Riebiņu novada svētku ietvaros bibliotēka piedāvā dažādas izstādes un radošās darbnīcas bērniem.

Riebiņu novada svētki

2. augusts

 

Biliotēkā skatāmās izstādes, kuras veltītas novada svētkiem

 


Izstāžu zāle:

INITAS SABANSKAS darbu izstāde

“MANAS SAKNES DZIMTAJĀ NOVADĀ”

Novadpētniecība:

RIEBIŅU NOVADS LAIKA GRIEŽOS

Bērnu nodaļa:

Bērnu radošo darbu izstāde “DAUDZ BALTU DIENIŅU”

 

 

2. augusts

Aicinām interesentus piedalīties

 RIEBIŅU NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS  

veidotajās radošajās darbnīcās no plkst. 15:00 līdz plkst. 16:00

( sejas apgleznošana, TWISTER spēle, fotodarbnīca)