Bērnu literatūras nodaļa piedāvā iepazīties ar bibliotēkā esošajiem CD un DVD, kuri paredzēti bērnu audotorijai.