Izstāde iepazīstina apmeklētājus par svarīgāko Eiroparlamentā - Latvijas pārstāvji, kurus ievēlējām 24. maija vēlēšanās.