Izstādē var iepazīties ar literatūras klāstu, kas piedāvā daudzveidīgu informāciju par vasaras atnākšanu.