2. jūnijā plkst. 14:00 Riebiņu novada centrālā bibliotēka aicina visus interesentus uz tikšanos ar Janīnu Kursīti - Pakuli.

2. jūnijā plkst. 14:00

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 

Tikšanās ar LU profesori, folkloras pētnieci Janīnu Kursīti - Pakuli