Romāna ideja radusies no sapņa, kurā autore redzējusi puisi uz liddēļa planējam starp augstceltnēm. Tik tiešām, pasaulē, kurā notiek romāna darbība, pārvietošanās ar liddēli nav nekas neparasts – tāpat kā bioaparāts, ar kādu tiek apveltīts katrs jaundzimušais. 
Meitene Airī dzīvo Nironā – pilsētā, kurā arvien vairāk izplūst robežas starp cilvēku un tehnoloģijām. Viņas ikdiena ir tiklab vienmuļa, cik prognozējama. Tomēr tās dienas notikumi meitenes dzīvi apgriež otrādi. 
Kad Airī darbavietā negaidot notiek sprādziens, meitene iesaistās bīstamos piedzīvojumos, kas aizved viņu uz pilsētas noslēpumaināko teritoriju – baiso, baumām apvīto rūpnīcu rajonu. Tikšanās ar savādiem cilvēkiem, mīklaini sapņi, neizprotamas atklāsmes – turklāt meitenes sirdī mostas jūtas, par kurām viņa līdz šim nav domājusi. Vai iespējams, ka drošā Nirona nemaz nav tik ideāla, kā Airī līdz šim uzskatījusi?...
Balansējot starp bailēm un ziņkārību, sāpēm un apņēmību, Airī cenšas pietuvoties patiesībai par sevi, savu ģimeni un draugiem...