Iepazīstināt lasītājus ar J.Klīdzēja daiļradi un devumu latviešu, latgaliešu literatūrā.