Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā vērst uzmanību pavasara sajūtu atainojumam daiļliteratūrā, seriālizdevumos un nozaru literetūrā.