Izstāde piedāvā iepazīties ar Riebiņu vidusskolas 3. klases skolēnu savāktajiem dzejoļu krājumiem.