Izstādē ir skatāmi folkloras ansambļa "Jumaleņa" dalībnieku rokdarbi, kā arī tiek popularizētas tautas tradīcijas un ieražas.