Bibliotēka lasītājiem piedāvā izstādi, kurā var iepazīties ar Vara Braslas kinofilmām, kuras uzņemtas pēc grāmatu motīviem.