Izstāde piedāvā iepazīties ar mazpazīstamās novadnieces emocionālajām dzejas rindām.