Izstāde iepazīstina lasītājus ar jautājumiem, kas saistīti ar truškopību.