Izstādē ir apkopoti materiāli par Lieldienu svinēšanu.