Izstādē Jūs atradīsiet dzejas un prozas darbus.

„Mans literārais kredo ir izcelt gaišo” – tā savu daiļradi raksturo jubilāre Dzintra Žuravska