Tuvojas gada sirsnīgākie un mīļākie svētki. Mēs vēlamies sveikt visus pagasta iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Tuvojas gada sirsnīgākie un mīļākie svētki. Mēs vēlamies sveikt visus pagasta iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, kā arī teikt milzīgu paldies saviem atbalstītājiem, kuri daudzu gadu garumā ir atbalstījuši bibliotēku, dāvinot tai dažādas grāmatas un preses izdevumus, kas ir ievērojams papildinājums bibliotēkas krājumam.

Īpaši vēlamies pateikties mūsu ilggadējiem grāmatu un žurnālu dāvinātājiem - Rudītei Špundzānei, Ženijai Pauniņai, Irīnai Norkārklei, Monikai Livdānei, Daņilam Guļbenovam, Anastasijai Valterei, Rolandam Naglim, Marijai Zaharevičai, Voldemāram Adamovičam un Ļubovai Laputai.

Paldies par sadarbību: Riebiņu novada domei, Riebiņu pagasta teritoriālajai pārvaldei, Riebiņu vidusskolai, Pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Preiļu Galvenajai bibliotēkai un Riebiņu novada bibliotēkām.  

 

 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas kolektīvs