Riebiņu novada centrālā bibliotēka aicina skolēnus iesaistīties Ziemassvētku rotājumu nedēļas aktivitātēs.

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā

"Ziemassvētku rotājumu nedēļa"
09.12. - 15.12.

Radošā darbnīca Riebiņu v. - sk., 1. klase
"Mans eglītes rotājums" - 12. 12.
"Mans eglītes rotājuma stāsts"
Uzraksti savu stāstu par eglītes rotājumu un atnes uz bibliotēku līdz 14. decembrim

"Ak, eglīte, cik skaista tu gan esi"
Bibliotēkā jāierodas 21. decembrī plkst. 14:00 un jāatnes kādu sev mīļu eglītes rotājumu.